Odstraňovanie škvŕn

Verzia pre tlač

TIPY A TRIKY PRE ČISTENIE KOBERCOV A ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

Zdroj fľaku čistiace prostriedky v poradí 1), 2), 3) … návod na ošetrovanie
Asfalt lieh, technický benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Atrament horúca voda (2/3), lieh (1/3) ,koliesko citrónu pijavým papierom vysať, roztokom 1-2) navlhčiť a vysávať
 Automobilové oleje  technický benzín  zvyšky opatrne odstrániť a lokálne ošetriť
 Bielkoviny  vlažná voda, prísada soľ s biol. akt. čistiacim prostriedkom  bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
 Blato  ocot (50%), čistý alkohol, voda  bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
 Ceruzka  voda, kobercový šampón, biol. akt. čistiaci prostriedok  bielou handričkou navlhčovať a škvrny drhnúť
 Coca cola  tep, jemný čistiaci prostriedok  nenechať vyschnúť, navlhčiť a vyutierať
 Cukor  voda  nenechať vyschnúť, navlhčiť a vyutierať
 Cukríky  amoniak, voda  vlažnou vodou, alebo zriedeným amoniakom (5%) vysušiť
 Čaj  čistý alkohol, amoniak 10%  navlhčiť s 1) alebo 2) a vysušiť
 Čokoláda  amoniak, voda  navlhčiť s 1.), alebo s riedeným amoniakom 5%   a vysušiť
 Decht  methanol, teplý lieh  bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Džem
 vlažná voda, čistiaci, benzín, perchloräthylen  s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
 Farbiace pásky  alkohol, čistiaci benzín  bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
 Farby  terpentín, odstraňovač fľakov, benzín  s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
 Fermež  čistiaci benzín, perchloräthylen  navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
 Fľaky o kvetovo  lieh, jemný čistiaci prostriedok  bielou handričkou navlhčiť a vysať a s 2) doošetrovať
 Hnis  jemný čistiaci prostriedok, odstraňovač fľakov  vymyť a s 2) doošetrovať
 Horčica  odstraňovač hrdze, šťaveľová soľ  pijavým papierom vysať, roztokom navlhčiť a vysávať
 Hrdza  odstraňovač hrdze, šťaveľová soľ  zľahka vtierať a zvyšok vlažnou vodou odstrániť
 Jódová tinktúra  amoniak  navlhčiť, vysušiť
 Jogurt  čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok  s vlažným roztokom z 1) a 2) vydrhnúť
 Kakao  teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok  bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
 Karamel  amoniak, voda  s vlažnou vodou alebo zriedeným ammoniakom(5%) ľahkými dotykmi osušiť
 Kaučukové lepidlo - guma  acetón  s acetónom a ľahkými dotykmi osušiť
 Káva  teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok  bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
 Kečup  amoniak(10%), perchloräthylen  bielou látkou napustiť a škvrny z ľahká osušiť
 Koňak  jemný čistiaci prostriedok  vymyť
 Kondenzované mlieko  teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok  z ľahká navlhčiť, alebo vymasírovať